Kommunicera med beröring

Behåll kontakten genom Ordlösa Samtal

Att drabbas av demens, stroke eller en annan svår sjukdom kan medföra att det blir svårt att uttrycka sig verbalt. Som anhörig (eller nära vän) till en person med nedsatt verbal förmåga känner man ofta en maktlöshet och det kan lätt bli så att kontakten försämras.

Tactilis erbjuder en kurs i en enkel och mjuk massage­metod för att stärka och bevara samhörigheten och en meningsfull kontakt när orden inte längre räcker till. Metoden ger en anhörig eller nära vän möjligheten att kunna känna att man kan göra något värdefullt och att man är delaktig i omsorgen. Den kan användas av anhöriga som har sin respek­tive, mamma, pappa eller en kär vän på ett äldreboende eller som vårdar någon i hemmet. Även vårdpersonal kan ha stor nytta av den.

Massagen anpassas efter mottagarens situation och vad man själv klarar av att utföra. Mottagaren kan sitta i en vanlig stol, rullstol, permobil eller ligga på sängen. Massagen består av strukturerade strykningar som omfattar händer, armar, ben och fötter. Inga kläder behöver tas av. Olja används endast till handmassagen.

Massagen är lätt att lära sig och kan medföra, förutom givande stunder, många positiva effekter, bland annat lindring av oro, smärta och den bidrar till ett ökat välbefinnande.