Nya och gamla projekt

Center för socialt entreprenörskap

Under uppstarten av mitt företag deltog jag i ett projekt som drevs av CSES som är ett center för sociala entreprenörer. Projektet kallades Inkubator 55+. Vi är några personer som hade idéer om hur man skulle kunna öka välbefinnandet för äldre människor och kanske lösa något socialt problem och skapa nytta för andra. Jag fick mycket hjälp och stöd från CSES i uppstartsskedet av mitt företag och då speciellt för kurserna i ”Ordlösa Samtal”.

Finansiären för projektet Inkubator 55+ var Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet