Kommunicera med beröring

Har du någon anhörig eller nära vän som bor på ett äldreboende?

Den mjuka massagen är lätt att lära sig och medför positiva effekter för både den som ger och får massage. Mötena blir meningsfulla för båda parter, som en kommunikation genom beröring istället för med ord. Positiva effekter som har uppmärksammats hos personer som fått handmassage är bland annat lugnare sömn, bättre mag-tarmfunktion, smärtlindring, ökat välbefinnande. Beröringen bidrar också till att personen känner sig sedd och bekräftad.

Om vi hamnar i en situation i livet där tryggheten försvinner så tror jag att vi alla behöver någon som kan hålla oss i handen ibland.

Kursen kräver inga förkunskaper i massage, anatomi eller fysiologi.

Syftet med kursen

  • Att skapa en möjlighet att mötas i en ordlös trygg samvaro med glädje
  • Att själv kunna känna att man kan påverka och ge något värdefullt

 Innehåll

  • Varsam fysisk beröring är ett grundläggande behov hos alla människor
  • Bemötande – att bli sedd och bekräftad
  • Våra händer är fantastiska redskap
  • Vår yttersta gräns – huden
  • Lugn- och ro-systemet – det parasympatiska nervsystemet
  • Smärtlindring
  • Praktiska övningar: arm- och hand, ben- och fotmassage, markera kroppsgränsen
  • Effekter och forskning om mjuk massage

Om du vill anmäla dig till en kurs eller har frågor om den, skicka ett mail till kerstin@tactilis.se eller ring 073-9708589. Du kan också anmäla dig på bokadirekt.se

 

Aktuella kursdatum och platser hittar du här.